EN LV LT

Apie GrandeRio

Projektas „Priemonės Lielupės upės baseino rajono vandens būklei“

Akronimas – GrandeRio

Bendrasis projekto tikslas: pagerinti aplinkos būklę Lielupės upės baseino rajone įgyvendinant bendrąsias priemones skirtas vandens išteklių valdymui šiame regione.

Trukmė: 2011 m. sausis –  2012 m. lapkritis.

Projektas finansuojamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos lėšomis. Projekto nr. LLIII-157.

Projekto tikslai:

 • stiprinti vandens viešųjų paslaugų organizavimą besiribojančiose gyvenvietėse Lielupės upės baseino rajone;
 • didinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą suteikiant informacijos, žinių ir įgūdžių vandens išteklių valdymo srityje;
 • gerinti vandens ir jo aplinkos sąlygas bei vandens išteklių naudojimą Lielupės upės baseino rajone.

Partnerystė grindžiama jau identikuotomis bendromis problemomis su kuriomis susiduria Bauskos, Dobelės, Rundalės ir Pakruojo savivaldybės. Biržų regioninis parkas ir Baltijos aplinkos forumas (BEF) siekia projekto įgyvendinimo tikslų, o Žiemgalos planavimo regionas atlieka projekto įgyvendinimo koordinatoriaus funkcijas.

Siekiant užsibrėžtų tikslų:

 • vandens viešųjų paslaugų teikimo srityje: bus parengta studija apie esamas ir praktiškai įgyvendinamas priemones lietaus, geriamojo vandens ir nuotekų valdymui gyvenvietėse; organizuotas tarptautinis seminaras apie vandens valdymą bei praktikumą, skirtą konkrečioms vandenvalos priemonėms; taip pat pasiūlytos investavimo ir technologijų taikymo gairės kaimo vietovėse;
 • aplinkosauginio sąmoningumo skatinimo srityje: plaukiant baidarėmis, imant mėginius bei tiriant juos vietoje sudaryti Lielupės UBR kokybės aprašą; organizuoti susitikimus su vietos ūkininkais ir žemių savininkais bei skatinti juos imtis priemonių žemės ūkio taršai mažinti; informuoti visuomenę sukuriant specialų interneto tinklapį, išleisti dalomąją medžiagą apie paprastas priemones, kaip kiekvienas iš mūsų galime gerinti upių būklę; organizuoti vasaros stovyklą Lietuvos ir Latvijos moksleiviams; parengti rekomendacijas Lielupės UBR valdymo planų papildymui;
 • išvalyti upių bei ežerų krantus ir įrengti juose poilsiavietes (Kruojos upė Pakruojyje, Kirkilų ežeras Biržų rajone bei kelios upės Rundalės ir Bauskos savivaldybėse Latvijoje).

Projekto tikslinės grupės:

 • Bauskos, Dobelės, Rundalės ir Pakruojo savivaldybių gyventojai, kuriems teikiama informacija apie projekto įgyvendinimą ir rezultatus, apie galimybes pagerinti vandens infrastruktūrą kaimo gyvenvietėse, vandens kokybę Lielupės upės baseino rajone.
 • Savivaldybės. 12-os gyvenviečių gyventojai turės išankstines sąlygas pritraukti investicijas į infrastruktūros tobulinimą. 9 gyvenviečių gyventojai turės prieigas prie išvalytų ir sutvarkytų maudyklų. Keturi partnerinių savivaldybių ekspertai ir administracija turės galimybes sukaupti žinių ir pagerinti įgūdžius vandens išteklių valdymo srityje abipusio šalių bendradarbiavimo metu. Skatinti vietos gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą.
 • Mokiniai: vasaros mokyklose bus pristatomos vandens ir aplinkos problemos Lielupės upės baseine.
 • Aplinkos ministerija/institucijos atsakingos už upių baseinų valdymą Latvijoje ir Lietuvoje gaus detalesnę informaciją apie vandens kokybės valdymą Lielupės baseine; stiprinamas abipusis šalių bendradarbiavimas.
 • NVO atstovai dalyvaujantys upių baseinų rajonų valdyme turės galimybes vykdyti aplinkosaugines kampanijas vietinėse gyvenvietėse ir pristatyti argumentus dėl būtinybės gerinti vandens kokybę.
 • Latvijos ir Lietuvos gyventojams sukurtas internetinis informacijos puslapis.