EN LV LT

Gamtos draugams

Gamtos draugai gyvena santarvėje su gamta ir prisiima asmeninę atsakomybę už švarios gamtos išsaugojimą.

 Nors Lielupės upės baseino rajone vyrauja intensyvus žemės ūkis, jame gausu unikalių gamtos vertybių. Bauskės, Kemero ir Biržų regioniniai parkai pasižymi vertingų kraštovaizdžių, buveinių ir rūšių gausa. Daugiau informacijos apie Bauskės regioninį parką: http://www.bauskarp.lv/, Kemeri nacionalinį parką: http://www.daba.gov.lv/public/eng/visiting/zemgale/kemeri_national_park1/ ir Biržų regioninį parką http://www.birzuparkas.lt/lt/

Lielupės upės baseino rajono teritorija yra išsiskirtinė ir dėl joje aktyviai vykstančių karstinių geologinių procesų, kurių pasekoje susiformuoja smegduobės. Jos atsiranda, kai požeminis vanduo išplauna tokias pamatines uolienas kaip kalkmenis ar dolomitas ir žemės paviršius įdumba. Daugiau informacijos interneto svetainėje: http://www.speleo.lt/index.php?id=91

 Vertingiausi gamtos objektai saugomi įstatymų, todėl didžiausių apsaugos zonų lankymas yra ribojamas. Kviečiame apsilankyti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinėje svetainėje www.vstt.lt ir daugiau sužinoti apie saugomas teritorijas Lietuvoje ir galimą veiklą jose. Taip pat šioje internetinėje svetainėje galite sužinoti apie organizuojamus renginius ir ekskursijas saugomose teritorijose.

 Svarbu! Įprastos taisyklės saugomose zonose:

- važiavimas mašina ar kitomis transporto priemonėmis galimas tik tam skirtais keliais,
- išmesti šiukšles galima tik specialiai pažymėtose vietose arba pasiimkite su savimi,
- neskinti augalų, neimti gyvūnų kolekcijoms ar asmeniniam naudojimui,
- nebraižykiti ant uolų, suoliukų, medžių ir negadinkite laiptelių ar kitų įrenginių, skirtų turistams,
- laužai gali būti deganami tik tam tikrose vietose, o palapines galima statyti tik pažymėtose vietose.