EN LV LT

Ankstesni projektai

Projektas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įtraukimas į naujosios vandens valdymo politikos įgyvendinimą

Nuo 2004 spalio mėnesio Baltijos Aplinkos Forumas vykdo projektą, kuriuo siekiama skatinti NVO dalyvavimą įgyvendinant naują ES vandens valdymo politiką, kurios pagrindas yra upių baseinų rajonų valdymas. Projektas tęsis iki 2005 m. birželio mėn.
Naujoji ES vandens valdymo politika reikalauja, kad visuomenė būtų informuojama ir galėtų dalyvauti rengiant upių baseinų valdymo planus ir priemonių programas. Kadangi tiek baseininis valdymas bei upių baseinų rajonų valdymo planų rengimas, tiek nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas šiame procese yra nauji dalykai, projekte siekiama parengti NVO dalyvavimo Lielupės baseino valdyme strategiją ir veiksmų planą.

Šį projektą remia ES Phare programa “Pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas“, kurią administruoja Latvijos Visuomenės integravimo fondas.