EN LV LT

Ūkininkams

Daugelį amžių Lielupės upės regiono derlinga žemė buvo naudojama maisto produktų auginimui. Šiuo metu žemės ūkio paskirties žemė užima apie 62 proc. visos upės baseino teritorijos, o ariama žemė sudaro apie 2/3 šios dalies. Siekdami gausesnio derliaus ūkininkai paprastai naudoja nemažai įvairių trąšų, tiek natūralų mėšlą, tiek mineralines trąšas bei pesticidus. Iš laukų kartu su vandeniu šios medžiagos pasiekia vandens telkinius ir skatina eutrofikacijos procesą (vandens telkinių užaugimą, vandens taršą ir toksinį poveikis vandens organizmams).

Siekiant apsaugoti vandens telkinius ir aplinkines vietoves ūkininkai skatinami kruopščiai planuoti javų rotaciją (laikas, per kurį kultūros pereina visus sėjomainos laukus vadinamas rotacija) ir atitinkamą trąšų naudojimą, o pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią taršai pasiekti vandens telkinius.

Apie tinkamiausią tręšimo laiką ir normas galite daugiau sužinoti šioje internetinėje svetainėje: 
http://gamta.lt/files/Pazangaus_ukininkavimo_taisykles_ir_patarimai_3skyrius.pdf

Keletas bendrųjų priemonių:

- naudokite tiksliai išmatuotas abiejų tipų trąšų – organinių ir mineralinių – dozes. Nors skirtingi augalai sunaudoja skirtingą kiekį maistingų medžiagų, pripažinta, kad mažiau kaip 170 kg N/ha/metus turėtų būti naudojama, siekiant užtikrinti maistingųjų medžiagų pusiausvyrą.

- užtikrinkite tinkamą srutų laikymą, kad jos nenutekėtų ir galėtų būti laikomos ilgą laiką. Apskaičiuota, kad laikant vieną karvę vidutiniškai susidaro apie 1,3-1,9 m3 srutų per mėnesį.

- laikykite optimalų skaičių gyvulių vienam hektarui. Mokslininkai apskaičiavo, kad pievoms ar ariamai žemei reikalingas skirtingas gyvulių skaičius. Pavyzdžiui, laikydamas 100 pieninių karvių ūkininkas turėtų turėti apie 38 ha žemės.

- išlaikyti apsauginį atstumą prie vandens telkinių ir kanalų. Rekomenduojama išlaikyti maždaug 5-10 m tarpą, kuriame intensyviai neauginami javai. Venkite naudoti pesticidus ir herbicidus.

Išsamiau apie azotinių trąšų naudojimą ir gyvulių mėšlo kaupimą bei naudojimą galite sužinoti leidinyje Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai http://www.zum.lt/documents/PUTP_leidinys_2007.pdf