EN LV LT

Verslininkams

Šiuolaikinis verslininkas yra strategas ir ilgalaikių veiksmų planuotojas, siekiantis efektyviausiai panaudoti išteklius ir sukelti mažiausią galimą žalą aplinkai. Pakankamas gruntinio vandens kiekis ir gera jo kokybė – tai viena iš pagrindinių sąlygų gamybos ar paslaugų plėtrai regione.

Siekdami, kad Jūsų bendrovė būtų draugiška aplinkai:

- pasitikrinkite, ar naudojate geriausius prieinamus gamybos praktikos būdus savo sektoriuje išteklių efektyvumo ir taršos atžvilgiu. Juk taupydamos išteklius, vengdamos atliekų susidarymo ir mažindamos taršą bendrovės taip pat gauna ekonominės naudos. Daugiau apie atliekų susidarymo prevenciją gali sužinoti: Atliekų vengimo gairės www.bef.lt/download_file.php?id=122

- išsiaiškinkite galimybes naudoti ekologiškos produkcijos prekės ženklą ir organizuoti/dalyvauti žaliuosiuose pirkimuose. Žaliasis pirkimas – toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia vieną ar kelis aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų. Daugiau informacijos apie žaliuosius pirkimus galite sužinoti: www.bef.lt/download_file.php?id=121 ir  http://www.am.lt/VI/index.php#r/1185

- įkurkite savo vietos parduotuvę ar bendradarbiaukite su kitais vietos gamintojais. Parduodami produktus vietoje sumažinsite pervežimo poreikį, taip sumažindami taršos emisijas ir sunaudodami mažiau kuro.

Pradėdami naują verslą:

- išsiaiškinkite aplinkosaugos sąlygas atitinkamoje vietovėje, pvz., esamus vandens išteklius ir jų kokybę, rūšis ir biotipus bei jų apsaugos svarbą;

- kreipkitės į vietos savivaldybės plėtros specialistus, kad jie padėtų nustatyti vietos plėtros prioritetus ir pasiūlytų verslo sprendimą. Idėja turėtų atitikti esamas savivaldybių plėtros strategijas ir vietos teritorijos plėtros planus. Kitais atvejais inicijuokite poreikį tikslinti esamus vietos planavimo dokumentus.