EN LV LT

Žvejams

Lielupės upės baseino rajonas turtingas žuvų ištekliais. Dažniausiai sutinkamos žuvys:

- karpinės: kuojos, karšiai, sidabriniai karšiai, raudės, menkės, aukšlės, šapalai;
- plėšriosios: lydekos, ešeriai, ešerinės lydekos;
- gėlavandenės: vėgėlė;
- migruojančios: žiobriai, upinės nėgės.

 Labai vertinamas vandens kokybės rodiklis yra upinis vėžys.

 Taisyklės:

Jei norite žvejoti Lielupės upės baseine, reikia laikytis tam tikrų tos šalies nacionalinių teisės aktų. Norint žvejoti Latvijos vandenyse reikia turėti galiojančią žvejybos kortelę, kurioje nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas bei asmens dokumentą (kuriame būtų nurodytas vardas, pavardė ir asmens kodas). Vietose, kur nustatyta licencijuota žvejyba be žvejybos kortelės reikia turėti licenciją. Savivaldybės gali nustatyti papildomas vietos taisykles, kurių taip pat reikia laikytis. Skirtingi reikalavimai taikomi visuomeniniams vandens telkiniams: ežerams ir tvenkiniams.

 Norint žvejoti Lietuvos vandenyse reikalingas žvejybos leidimas – nustatyta tvarka išduotas dokumentas suteikiantis teisę žvejoti. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.

Daugiau apie mėgėjų žvejybos taisykles galite sužinoti interneto svetainėje
http://vrd.am.lt/VI//files/0.158954001239789904.pdf

Licencinė žūklė – saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žūklė, taip pat žūklė vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjiška žūklė draudžiama ar ribojama, arba žūklė nestandartiniais įrankiais ir būdais. Daugiau informacijos apie Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarką: