EN LV LT

Dokumenti un publikācijas

GrandeRio projekta rezultātu buklets

Raksts par ūdens kvalitāti Lielupes basienā

Kalendārs 2012-2013 gadam - tajā līdztekus skaistiem attēliem atradīsit arī interesantus faktus par Lielupes baseina apgabalu un noderīgus padomus, kā taupīt ūdeni ikdienā

Posteris par eitrofikāciju

GrandeRio projekta informatīvais buklets