EN LV LT

ENGRAVE projekts

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā
(Projekta akronīms ENGRAVE)

Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā.

Projekta īstenošanas laiks: 05/2018 -04/2020

Projektā plānotie rezultāti:
• iesaistot ieinteresētās puses, izveidota sadarbība un mācību koncepcija par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;
• izstrādāta metodoloģija reģionālai un lokālai ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanai zemieņu teritorijās;
• izstrādāti četri ainavu un zaļās infrastruktūras plāni (Zemgales plānošanas reģionam, Bauskas novada pašvaldībai, Svētes upes sateces baseinam, Biržu pilsētai);
• īstenoti dažāda veida pasākumi/ darbības, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru dažādās vietās pārrobežu teritorijā.

Plašāka informācija par projektu pieejama ŠEIT.