EN LV LT

Jauniešiem

„Zaļās” skolas, eko skolas, jauno zemnieku apvienības, „zaļās” nevalstiskās organizācijas – šie ir veidi, kā Tu visātrāk un vistiešāk var iesaistīties tādās aktivitātēs, kas palīdz saprast, rūpēties un censties uzlabot apkārtējo vidi. Protams, arī dažādas ekspedīcijas, talkas, kampaņas, interaktīvi pasākumi un vasaras skolas ir veidi, kā Tu var iesaistīties un vairāk uzzināt par vidi un tās aizsardzību.

Arī Lielupes baseina apgabalā jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās ar vides aizsardzību saistītās aktivitātēs un tādējādi palīdzēt uzlabot Lielupes baseina ūdens kvalitāti:

Eko skolas
Ekoskolas – diezgan populāra kustība Latvijas skolās. Tās ietvaros jauniešiem ir iespēja ne vien piedalīties un organizēt ar vides aizsardzību saistītus pasākumus, bet arī iemācīties saredzēt vispārējās dabas likumsakarības vidē, no kurām atkarīga mūsu pašu dzīves kvalitāte šodien un nākotnē, jo eko skolās vides aizsardzības jautājumi tiek iekļauti ikvienā mācību priekšmetā. Ja arī Tu vēlies, lai Tava skola būtu eko skola, izsaki šo priekšlikumu savā skolēnu padomē. Vairāk par eko skolām un kur tās jau atodās lasāms šeit www.videsfonds.lv/lv/karte.

Akcijas un pasākumi
Atsevišķi pasākumi, sacensības, vasaras skolas, zaļās klases, talkas – šādus pasākumus parasti rīko dažnedažādas organizācijas. Visbiežāk tās izsūta uzaicinājumus uz skolām, tādēļ vienmēr ir labi sekot līdzi, kas notiek uz ziņojumu dēļa. Protams, informāciju var meklēt arī internetā, tikai jāizdomā, ko patiesi Tu vēlies darīt un kādas ir Tavas intereses!

Tā kā Lielupes baseins atrodas gan Lietuvā, gan Latvijā dažkārt tiek organizēti arī starptautiski pasākumi saistībā ar vides aizsardzību, tā piemēram, projekta „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā” (GrandeRio) ietvaros 2 gadus pēc kārtas tika organizētas jauniešu vasaras skolas par ūdens un dabas resursiem Lielupes baseina apgabalā.  

Brīvprātīgais darbs
Par brīvprātīgo var kļūt ikviens jaunietis, arī Tu. Kā brīvprātīgais Tu vari ne vien palīdzēt apkārtējai videi, bet arī pats iegūt pieredzi, interesanti un lietderīgi pavadot laiku kopā ar līdzīgi domājošiem jauniešiem. Šobrīd jaunieši ir iecienījuši brīvprātīgo darbu ārzemēs, tādējādi iepazīstot arī citu valstu kultūras, tomēr brīvprātīgais darbs ir iespējams arī Latvijā, tādējādi nekavējot mācības skolā vai studijas.

Pašu projekti
Ikvienam jaunietim ir iespēja arī rakstīt un īstenot projektus pašiem, arī Tev. Ja Tev jau ir projekta ideja, iesakām vispirms ar savu ideju griezties savas pašvaldības vai skolu jauniešu apvienībās, jo iespējams, ka tur sastapsi citus jauniešus ar līdzīgām idejām un pieredzi. Tas būs milzīgs atspaids projekta veiksmīgai īstenošanai. Tā, piemēram, Jelgavā Zemgales NVO centrā bez maksas jauniešiem un jauniešu organizācijām sniedz gan konsultācijas, gan palīdzību no idejas līdz pat projekta īstenošanai. Ikgadējās Svētes upes tīrīšanas sacensības, ko organizē jauniešu organizācija „Do it creative”